Kascyius ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jan. 2016
 • CVR 37357499

Virksomheden Kascyius ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København K. De blev etableret i 11. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.375 DKK, mens den i 2021 var på -5.124 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.375 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

+13%

Egenkapital

340’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+15%

Årets resultat

2022-4.375 DKK
2021-5.044 DKK
2020-2.998 DKK
201965.704 DKK
2018-3.750 DKK
20173.750 DKK
2016-12.500 DKK

Likviditetsgrad

863 %

-10%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+15%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

88 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

384’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

384’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  384’
  -
  -
  -
  -
  384’
  384’
  150’
  41’
  -
  -
  340’
  -
  340’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  45’
  384’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kascyius ApS 11.01.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Store Kongensgade 110A · DK-1264 København K 25.02.2021
Ravnsborg Tværgade 5 · DK-2200 København N 11.01.2016 24.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.03.2021
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.01.2016 28.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-01-11 11.01.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
149.500 DKK 11.01.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 28.09.2017
Virksomheden tegnes af direktøren. 11.01.2016 31.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Khalid Amin Mohamed 28.09.2017
Khalid Amin Mohamed 11.01.2016 31.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Khalid Amin Mohamed 11.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kascyius ApS

Store Kongensgade 110
1264 København K

CVR

37357499

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. januar 2016

P-nummer

1021044675

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i Rufino ApS samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

149.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-