Ringsted Energi & Montage ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jan. 2016
 • CVR 37346217

Virksomheden Ringsted Energi & Montage ApS befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 4. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 22.561 DKK, mens den i 2022 var på -59.378 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 18.843 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

19’ DKK

+132%

Egenkapital

-39’ DKK

+33%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202318.843 DKK
2022-59.761 DKK
2021201.253 DKK
2020-6.765 DKK
2019-21.973 DKK
20186.773 DKK
2017-216.919 DKK

Likviditetsgrad

78 %

+5%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-28 %

+20%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

136’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

23’ DKK

+138%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

136’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  34’
  -
  -
  23’
  136’
  136’
  40’
  -79’
  -
  -
  -39’
  -
  -39’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  175’
  136’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ringsted Energi & Montage ApS 21.04.2021
Ringsted Energi & Montage IvS 04.01.2016 20.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Nyhusvej 7 · DK-4100 Ringsted 04.01.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 04.01.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-04-21 21.04.2021
2016-01-04 04.01.2016 20.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.04.2021
1.000 DKK 04.01.2016 20.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 04.01.2016

Direktører

Navn Fra Til
Kim Østergaard 04.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Østergaard 04.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ringsted Energi & Montage ApS

Nyhusvej 7
4100 Ringsted

CVR

37346217

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. januar 2016

P-nummer

1021031573

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

oestergaardsvvs-aps@hotmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er salg af konsulentbistand samt handel og service og andre aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-