Red White Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. dec. 2015
 • CVR 37337234

Virksomheden Red White Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Risskov. De blev etableret i 24. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.951 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

-101%

Egenkapital

538’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

-101%

Årets resultat

2023-1.951 DKK
2022196.503 DKK
202162.213 DKK
202033.441 DKK
2019-6.373 DKK
2018-16.246 DKK
2017534.422 DKK
2016-11.987 DKK

Likviditetsgrad

438 %

God

Afkastningsgrad

-1 %

-105%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

78 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

690’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

664’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  9’
  -9’
  13’
  -5’
  -
  7’
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  26’
  -
  -
  -
  529’
  135’
  664’
  690’
  75’
  463’
  -
  -
  538’
  -
  538’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  151’
  690’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Red White Holding ApS 24.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Skodshøjen 40 · DK-8240 Risskov 24.12.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-18 18.05.2016
2015-12-24 24.12.2015 17.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
75.000 DKK 18.05.2016
50.000 DKK 24.12.2015 17.05.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 24.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jens Peter Lund 24.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Peter Lund 24.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Red White Holding ApS

Skodshøjen 40
8240 Risskov

CVR

37337234

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. december 2015

P-nummer

1021017236

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

redredwine@mail.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i virksomheder, aktier og værdipapirer, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

75.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-