SUPER SCENARIO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2016
 • CVR 37336866

Virksomheden SUPER SCENARIO ApS befinder sig i branchen "Kunstnerisk skaben" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -73.602 DKK, mens den i 2021 var på 164.100 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -57.531 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jens Bordinggaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-58’ DKK

-27%

Egenkapital

-34’ DKK

-240%

Omsætning

-

Resultat før skat

-74’ DKK

-27%

Årets resultat

2022-57.531 DKK
2021-45.178 DKK
2020-13.224 DKK
2019-125.529 DKK
201816.873 DKK
201784.142 DKK
201659.580 DKK

Likviditetsgrad

81 %

-21%
Svag

Afkastningsgrad

-96 %

-98%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-44 %

-425%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

77’ DKK

-35%

Bruttofortjeneste

-74’ DKK

-145%

Gældsforpligtelser

110’ DKK

-14%

Tilgodehavende

77’ DKK

-35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -74’
  -
  -
  -
  -74’
  -
  0
  -
  0
  -74’
  -
  -74’
  -16’
  -58’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  41’
  77’
  77’
  40’
  -74’
  -
  -
  -34’
  -
  -34’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  94’
  77’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SUPER SCENARIO ApS 13.10.2021
SUPER SCENARIO IVS 01.01.2016 12.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bredgade 25B · DK-1260 København K 01.01.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
900300 Kunstnerisk skaben 01.01.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-13 13.10.2021
2016-01-01 01.01.2016 12.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.10.2021
1 DKK 01.01.2016 12.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. 01.01.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jens Bordinggaard 01.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Bordinggaard 01.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SUPER SCENARIO ApS

Bredgade 25
1260 København K

CVR

37336866

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2016

P-nummer

1021016647

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

900300
Kunstnerisk skaben

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med design af- og opbygning af scenografier, kulisser m.v., fotografvirksomhed og udleje af kulisser og rekvisitter og dermed forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-