Tømrermester Karlsson ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. dec. 2015
 • CVR 37326763

Virksomheden Tømrermester Karlsson ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 28. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -62.598 DKK, mens den i 2020 var på 235.089 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -67.964 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jarl Harboe Karlsson.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-68’ DKK

-129%

Egenkapital

-37’ DKK

-197%

Omsætning

140’ DKK

-75%

Resultat før skat

-68’ DKK

-135%

Årets resultat

2021-67.964 DKK
2020233.666 DKK
2019-11.520 DKK
2018-90.072 DKK
201726.964 DKK
2016-208.944 DKK

Likviditetsgrad

63 %

-53%
Svag

Afkastningsgrad

-99 %

-179%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-59 %

-332%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-45 %

-231%
Ikke tilfredsst.

Balance

64’ DKK

-58%

Bruttofortjeneste

-63’ DKK

-127%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

64’ DKK

-58%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  140’
  -63’
  -1’
  -
  202’
  -63’
  -
  -5’
  -
  -5’
  -68’
  -
  -68’
  -
  -68’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  15’
  64’
  64’
  50’
  -68’
  -
  -19’
  -37’
  -
  -37’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  68’
  101’
  64’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Tømrermester Karlsson ApS 28.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Vinkelager 28 · DK-2720 Vanløse 01.07.2021
Rosenstykket 14 · DK-2720 Vanløse 01.07.2018 30.06.2021
Skensvedvej 39B · DK-2700 Brønshøj 28.12.2015 30.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 28.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-28 28.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 28.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jarl Harboe Karlsson 28.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jarl Harboe Karlsson 28.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Tømrermester Karlsson ApS

Vinkelager 28
2720 Vanløse

CVR

37326763

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. december 2015

P-nummer

1021009357

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tomrer@Jarlkarlsson.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-