KEK Invest Faaborg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2015
 • CVR 37326682

Virksomheden KEK Invest Faaborg ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Faaborg. De blev etableret i 21. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -794 DKK, mens den i 2022 var på -3 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.054.680 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.055’ DKK

+2%

Egenkapital

8.138’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.133’ DKK

+7%

Årets resultat

20231.054.680 DKK
20221.029.139 DKK
2021959.980 DKK
20201.223.704 DKK
2019988.455 DKK
20181.001.995 DKK
2017670.288 DKK
2016571.773 DKK
201529.230 DKK

Likviditetsgrad

34.805 %

-98%
God

Afkastningsgrad

-0 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.161’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8.064’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  355’
  -
  779’
  1.134’
  1.133’
  -
  1.133’
  -78’
  1.055’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  98’
  -
  -
  98’
  98’
  -
  -
  -
  98’
  77’
  8.064’
  8.161’
  50’
  8.027’
  61’
  -
  8.138’
  -
  8.138’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  8.161’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KEK Invest Faaborg ApS 21.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Bjernevej 5 · DK-5600 Faaborg 21.12.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 21.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-21 21.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 21.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Knud Erik Banke Kristensen 21.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Knud Erik Banke Kristensen 21.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KEK Invest Faaborg ApS

Bjernevej 5
5600 Faaborg

CVR

37326682

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2015

P-nummer

1021009225

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele, drive administration og investering samt hermed forbundne aktiviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-