TOBO67 Regnskab ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. dec. 2015
 • CVR 37325953

Virksomheden TOBO67 Regnskab ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Gørlev. De blev etableret i 27. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 25.072 DKK, mens den i 2021 var på 73.561 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.933 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Tommy Sørensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-134%

Egenkapital

106’ DKK

-38%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

-134%

Årets resultat

2022-7.933 DKK
202123.469 DKK
2020-47.964 DKK
20199.589 DKK
201837.874 DKK
201768.575 DKK
201678.574 DKK

Likviditetsgrad

130.944 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-5 %

-145%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+27%
God

Overskudsgrad

-

Balance

106’ DKK

-51%

Bruttofortjeneste

25’ DKK

-66%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

106’ DKK

-51%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  25’
  -31’
  -
  -
  -6’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  106’
  106’
  106’
  40’
  66’
  -
  -
  106’
  -
  106’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  106’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TOBO67 Regnskab ApS 11.10.2021
TOBO67 Regnskab IVS 27.12.2015 10.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Skansevej 21 · DK-4281 Gørlev 27.12.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 27.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-07-31 31.07.2023
2021-10-11 11.10.2021 30.07.2023
2020-05-01 01.05.2020 10.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.10.2021
1.000 DKK 27.12.2015 10.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 27.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Tommy Sørensen 27.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tommy Sørensen 27.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TOBO67 Regnskab ApS

Skansevej 21
4281 Gørlev

CVR

37325953

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. december 2015

P-nummer

1021008245

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Reersø Regnskabsservice ApS

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive bogførings- og regnskabsvirksomhed samt dermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-