ICEFIX ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. dec. 2015
 • CVR 37324191

Virksomheden ICEFIX ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Sorø. De blev etableret i 12. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -26.044 DKK, mens den i 2021 var på -50.220 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -27.745 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-28’ DKK

+37%

Egenkapital

48’ DKK

+796%

Omsætning

-

Resultat før skat

-36’ DKK

+37%

Årets resultat

2022-27.745 DKK
2021-44.213 DKK
2020-11.429 DKK
2019-18.909 DKK
2018-8.107 DKK
2017-51.426 DKK
2016-25.500 DKK

Likviditetsgrad

138 %

+78%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-28 %

+34%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

43 %

+926%
God

Overskudsgrad

-

Balance

109’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-26’ DKK

+48%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

75’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -26’
  -
  -4’
  -
  -30’
  -
  -5’
  -
  -5’
  -36’
  -
  -36’
  -8’
  -28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  35’
  35’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  47’
  75’
  109’
  40’
  8’
  -
  -
  48’
  -
  48’
  8’
  8’
  -
  -
  -
  -
  -
  46’
  -
  -
  -7’
  8’
  -
  54’
  109’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ICEFIX ApS 12.10.2022
POLARGATE ApS 15.10.2021 11.10.2022
POLARGATE IVS 12.12.2015 14.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Brandsmarkvej 6 · DK-4180 Sorø 13.10.2022
Brandsmarkvej 6 · DK-4180 Sorø 29.05.2019 12.10.2022
Brandsmarkvej 6 · DK-4180 Sorø 26.04.2018 28.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 12.12.2015 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-10-12 12.10.2022
2021-10-15 15.10.2021 11.10.2022
2017-11-15 15.11.2017 14.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.10.2021
207 DKK 15.11.2017 14.10.2021
100 DKK 12.12.2015 14.11.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører. 21.11.2017
Selskabet tegnes af alle direktørerne i forening 12.12.2015 20.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Yousef Storm Saak 15.11.2017
Allan Tranberg Augustesen 15.11.2017
Yousef Storm Saak 12.12.2015 14.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bernt Dahl Nielsen 21.11.2017
Allan Tranberg Augustesen 21.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ICEFIX ApS

Brandsmarkvej 6
4180 Sorø

CVR

37324191

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. december 2015

P-nummer

1021007109

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@tranbergdahl.dk

Telefon

77661111

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at eje, drive og licensere egne patenter indenfor Healthcare, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller