Welling/Ludvik ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. dec. 2015
 • CVR 37320153

Virksomheden Welling/Ludvik ApS befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i København NV. De blev etableret i 18. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 475.164 DKK, mens den i 2021 var på 366.739 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 282.885 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jørgen Hee Welling.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

283’ DKK

+74%

Egenkapital

-741’ DKK

+28%

Omsætning

-

Resultat før skat

363’ DKK

+75%

Årets resultat

2022282.885 DKK
2021162.125 DKK
2020125.190 DKK
2019-143.260 DKK
2018-433.895 DKK
2017-368.852 DKK
2016-49.910 DKK

Likviditetsgrad

170 %

-29%
God

Afkastningsgrad

29 %

+74%
God

Soliditetsgrad

-55 %

+24%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.348’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

475’ DKK

+30%

Gældsforpligtelser

1.831’ DKK

-18%

Tilgodehavende

178’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  475’
  -
  -90’
  -
  385’
  -
  -22’
  -
  -22’
  363’
  -
  363’
  -80’
  283’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  1.170’
  1.170’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.170’
  -
  107’
  -
  -
  71’
  178’
  1.348’
  50’
  -791’
  -
  -
  -741’
  -
  -741’
  257’
  257’
  -
  -
  1.727’
  -
  1.727’
  7’
  -
  -
  -
  -
  54’
  104’
  1.348’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Welling/Ludvik ApS 18.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Birkedommervej 33 · DK-2400 København NV 17.03.2017
Skovalleen 33B · DK-2880 Bagsværd 18.12.2015 16.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
741010 Industriel design og produktdesign 01.01.2016
999999 Uoplyst 18.12.2015 31.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-18 18.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 18.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Hee Welling 18.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Guðmundur Lúðvik Grétarsson 18.12.2015
Jørgen Hee Welling 18.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Welling/Ludvik ApS

Birkedommervej 33
2400 København NV

CVR

37320153

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. december 2015

P-nummer

1021002212

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741010
Industriel design og produktdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved udvikling og varetagelse af design m. v. og dermed beslægtet virksomhed samt anden virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-