JOGIT Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. dec. 2015
 • CVR 37319430

Virksomheden JOGIT Holding ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Grindsted. De blev etableret i 17. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 479.612 DKK, mens den i 2022 var på 385.523 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 827.190 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

827’ DKK

+39%

Egenkapital

3.945’ DKK

+27%

Omsætning

-

Resultat før skat

900’ DKK

+36%

Årets resultat

2023827.190 DKK
2022595.350 DKK
2021576.439 DKK
2020-44.415 DKK
2019400.064 DKK
2018664.464 DKK
2017319.165 DKK
2016367.593 DKK

Likviditetsgrad

146 %

-16%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

-18%
Svag

Soliditetsgrad

42 %

-16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.460’ DKK

+50%

Bruttofortjeneste

480’ DKK

+24%

Gældsforpligtelser

5.515’ DKK

+74%

Tilgodehavende

787’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  480’
  -
  -127’
  -
  353’
  -
  -144’
  691’
  547’
  900’
  -
  900’
  -
  827’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  7.500’
  1.161’
  -
  -
  1.172’
  8.673’
  -
  -
  395’
  2’
  195’
  787’
  9.460’
  50’
  3.551’
  118’
  -
  3.945’
  -
  3.945’
  -
  -
  4.762’
  -
  -
  -
  4.974’
  -
  -
  -
  -
  -
  226’
  541’
  9.460’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JOGIT Holding ApS 17.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Jorden Rundt 41 · DK-7200 Grindsted 10.04.2018
Jorden Rundt 41 · DK-7200 Grindsted 17.12.2015 09.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.07.2017
999999 Uoplyst 17.12.2015 30.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-17 17.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 17.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
John Joachim Hansen 17.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Joachim Hansen 17.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JOGIT Holding ApS

Jorden Rundt 41
7200 Grindsted

CVR

37319430

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. december 2015

P-nummer

1021001135

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive handel, industri, produktion og investering, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-