Juul Jacobsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. dec. 2015
 • CVR 37317705

Virksomheden Juul Jacobsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 12. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 61.040 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

61’ DKK

-69%

Egenkapital

444’ DKK

+16%

Omsætning

-

Resultat før skat

61’ DKK

-69%

Årets resultat

202261.040 DKK
2021199.414 DKK
202031.700 DKK
201945.074 DKK
201838.702 DKK
2017-22.633 DKK
2016-2.778 DKK

Likviditetsgrad

82 %

-93%
Svag

Afkastningsgrad

-3 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

451’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6’ DKK

-53%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -12’
  -
  0
  73’
  73’
  61’
  -
  61’
  -
  61’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  445’
  445’
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  451’
  50’
  -15’
  -
  409’
  444’
  -
  444’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  451’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Juul Jacobsen Holding ApS 12.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Hegnet 1H · DK-8700 Horsens 01.06.2021
Thorsgade 45 · DK-8700 Horsens 12.12.2015 31.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-12 12.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Ulrich Juul Jacobsen 12.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ulrich Juul Jacobsen 12.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Juul Jacobsen Holding ApS

Hegnet 1
8700 Horsens

CVR

37317705

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. december 2015

P-nummer

1020998896

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ujj@wsy.dk

Telefon

26797378

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-