Ulla Møller Weinreich ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2015
 • CVR 37314692

Virksomheden Ulla Møller Weinreich ApS befinder sig i branchen "Andre informationstjenester i.a.n." og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 21. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 161.172 DKK, mens den i 2021 var på 71.181 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 122.255 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

122’ DKK

+127%

Egenkapital

167’ DKK

+77%

Omsætning

-

Resultat før skat

157’ DKK

+127%

Årets resultat

2022122.255 DKK
202153.947 DKK
202035.052 DKK
201974.430 DKK
201873.611 DKK
201746.653 DKK
201613.910 DKK

Likviditetsgrad

307 %

+9%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

67 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

247’ DKK

+69%

Bruttofortjeneste

161’ DKK

+126%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

247’ DKK

+69%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  161’
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  157’
  -
  157’
  -35’
  122’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  59’
  -
  6’
  182’
  247’
  247’
  -
  77’
  50’
  -
  167’
  -
  167’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  66’
  80’
  247’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ulla Møller Weinreich ApS 19.03.2020
Ulla Møller Weinreich IVS 21.12.2015 18.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Max Henius Vej 16 · DK-9000 Aalborg 21.12.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
639900 Andre informationstjenester i.a.n. 21.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-19 19.03.2020
2015-12-21 21.12.2015 18.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.03.2020
700 DKK 21.12.2015 18.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 21.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Ulla Møller Weinreich 21.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ulla Møller Weinreich 21.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ulla Møller Weinreich ApS

Max Henius Vej 16
9000 Aalborg

CVR

37314692

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2015

P-nummer

1020995439

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

639900
Andre informationstjenester i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed med foredrags- og konsulentvirksomhed og hermed forbundet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

700 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-