Morten Friis Jacobsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. dec. 2015
 • CVR 37308080

Virksomheden Morten Friis Jacobsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ålsgårde. De blev etableret i 13. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.916 DKK, mens den i 2022 var på -6.570 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 257.006 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

257’ DKK

-15%

Egenkapital

537’ DKK

-17%

Omsætning

-

Resultat før skat

257’ DKK

-15%

Årets resultat

2023257.006 DKK
2022300.704 DKK
202126.540 DKK
2020-16.724 DKK
201920.969 DKK
2018156.633 DKK
2017193.845 DKK
201625.399 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-2 %

-82%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

543’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-51%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

220’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  257’
  -
  257’
  -
  257’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  323’
  -
  -
  -
  -
  220’
  220’
  543’
  50’
  450’
  -
  -
  537’
  -
  537’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  543’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Morten Friis Jacobsen Holding ApS 13.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Apperupvej 20 · DK-3140 Ålsgårde 05.10.2023
Bjælkevangen 3 · DK-2800 Kgs. Lyngby 07.11.2017 04.10.2023
Godthåbsvej 39 · DK-2000 Frederiksberg 13.12.2015 06.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-13 13.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 13.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Morten Friis Jacobsen 13.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Friis Jacobsen 18.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Morten Friis Jacobsen Holding ApS

Apperupvej 20
3140 Ålsgårde

CVR

37308080

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. december 2015

P-nummer

1020987355

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mj@leanakademiet.dk

Telefon

40122524

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-