Nørresundby Boliginvest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. dec. 2015
 • CVR 37305154

Virksomheden Nørresundby Boliginvest ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Brønderslev. De blev etableret i 14. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 194.062 DKK, mens den i 2021 var på 199.544 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 62.784 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

63’ DKK

-66%

Egenkapital

923’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

80’ DKK

-66%

Årets resultat

202262.784 DKK
2021185.698 DKK
202039.371 DKK
2019171.631 DKK
2018130.078 DKK
2017150.398 DKK
2016132.750 DKK

Likviditetsgrad

2 %

+529%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

-2%
Svag

Soliditetsgrad

19 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.820’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

194’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

3.785’ DKK

-2%

Tilgodehavende

20’ DKK

+537%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  194’
  -
  -
  -
  194’
  -
  -64’
  -
  -64’
  80’
  -
  80’
  -18’
  63’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  4.800’
  -
  -
  -
  -
  4.800’
  -
  -
  -
  4’
  16’
  20’
  4.820’
  50’
  873’
  -
  -
  923’
  -
  923’
  112’
  112’
  2.523’
  -
  -
  -
  2.523’
  1.063’
  100’
  -
  -
  -
  -
  1.262’
  4.820’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nørresundby Boliginvest ApS 14.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Erhvervsparken 15 · DK-9700 Brønderslev 02.04.2020
Ådalen 111 · DK-9700 Brønderslev 17.12.2019 01.04.2020
Ådalen 111 · DK-9700 Brønderslev 30.09.2018 16.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 14.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-14 14.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 14.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Richard Ingemann Christensen 14.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Richard Ingemann Christensen 14.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nørresundby Boliginvest ApS

Erhvervsparken 15
9700 Brønderslev

CVR

37305154

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. december 2015

P-nummer

1020984046

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning af fast ejendom og anden investeringsvirksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-