ICAN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. dec. 2015
 • CVR 37302171

Virksomheden ICAN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejle Øst. De blev etableret i 15. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 50.000 DKK, mens den i 2021 var på 50.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 36.908 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

37’ DKK

+1%

Egenkapital

232’ DKK

-25%

Omsætning

-

Resultat før skat

47’ DKK

+1%

Årets resultat

202236.908 DKK
202136.573 DKK
202082.400 DKK
2019152.297 DKK
2018175.138 DKK
2017288.600 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

1.942 %

+523%
God

Afkastningsgrad

20 %

+85%
God

Soliditetsgrad

95 %

+40%
God

Overskudsgrad

-

Balance

245’ DKK

-46%

Bruttofortjeneste

50’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

245’ DKK

-46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  50’
  -
  -
  -
  50’
  -
  -3’
  -
  -3’
  47’
  -
  47’
  -10’
  37’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  164’
  245’
  245’
  40’
  79’
  113’
  -
  232’
  -
  232’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  245’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ICAN HOLDING ApS 11.09.2021
ICAN HOLDING IVS 15.12.2015 10.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Julianelund 3 · DK-7120 Vejle Øst 31.03.2023
Julianelund 3 · DK-7120 Vejle Øst 29.09.2020 30.03.2023
Bakkevænget 25 · DK-6520 Toftlund 15.12.2015 28.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-11 11.09.2021
2015-12-15 15.12.2015 10.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.09.2021
1 DKK 15.12.2015 10.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 15.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Peter Krog Ellebye 15.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Krog Ellebye 15.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ICAN HOLDING ApS

Julianelund 3
7120 Vejle Øst

CVR

37302171

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. december 2015

P-nummer

1020980687

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

TeamEllebye@hotmail.com

Telefon

22154161

Hjemmeside

-

Formål

Selskabet formål er at eje kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-