Finn G. Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2015
 • CVR 37296597

Virksomheden Finn G. Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skødstrup. De blev etableret i 10. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 251.275 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

251’ DKK

-50%

Egenkapital

3.588’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

246’ DKK

-47%

Årets resultat

2023251.275 DKK
2022502.721 DKK
2021681.244 DKK
2020134.405 DKK
201966.619 DKK
201863.882 DKK
2017206.221 DKK
201699.068 DKK

Likviditetsgrad

1.446 %

+73%
God

Afkastningsgrad

7 %

-57%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.769’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

181’ DKK

-44%

Tilgodehavende

1.856’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  279’
  -
  -
  7’
  7’
  246’
  -
  246’
  -5’
  251’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.913’
  -
  -
  1.913’
  1.913’
  71’
  -
  426’
  5’
  1.354’
  1.856’
  3.769’
  50’
  3.168’
  370’
  -
  3.588’
  -
  3.588’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  53’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  128’
  3.769’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Finn G. Holding ApS 10.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Studstrupvej 8 · DK-8541 Skødstrup 03.10.2019
Skæring Skolevej 121 · DK-8250 Egå 10.12.2015 02.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-22 22.11.2022
2015-12-10 10.12.2015 21.11.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 10.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Finn Guldager 10.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Finn Guldager 10.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Finn G. Holding ApS

Studstrupvej 8
8541 Skødstrup

CVR

37296597

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2015

P-nummer

1020973478

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

f.guldager@live.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden efter direktionens vurdering hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter