Elumiled Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. okt. 2015
 • CVR 37296368

Virksomheden Elumiled Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 16. oktober 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.837 DKK, mens den i 2022 var på -7.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.109 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

+73%

Egenkapital

1.048’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+73%

Årets resultat

2023-4.109 DKK
2022-15.341 DKK
2021-23.841 DKK
2020-19.840 DKK
2019-9.768 DKK
2018-8.520 DKK
201747.069 DKK
2016152.673 DKK
2015189.963 DKK

Likviditetsgrad

8.710 %

-15%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-15%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.060’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.060’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  4’
  -
  -
  4’
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.060’
  1.060’
  1.060’
  50’
  937’
  61’
  -
  1.048’
  -
  1.048’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  4’
  12’
  1.060’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Elumiled Holding ApS 16.10.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Gammel Køge Landevej 370C · DK-2650 Hvidovre 30.10.2018
Gammel Køge Landevej 370C · DK-2650 Hvidovre 18.12.2017 29.10.2018
Gammel Køge Landevej 370C · DK-2650 Hvidovre 08.06.2017 17.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 16.10.2015 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-10-16 16.10.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.10.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.10.2015

Direktører

Navn Fra Til
Lise Lotte Wriedt 07.04.2017
Søren Jensen 16.10.2015 07.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lise Lotte Wriedt 02.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Elumiled Holding ApS

Gammel Køge Landevej 370
2650 Hvidovre

CVR

37296368

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. oktober 2015

P-nummer

1020973281

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i associerede virksomheder og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-