HRØ Advokatanpartsselskab

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. dec. 2015
 • CVR 37294381

Virksomheden HRØ Advokatanpartsselskab befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Slangerup. De blev etableret i 11. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.755 DKK, mens den i 2022 var på -7.801 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.018.848 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.019’ DKK

-14%

Egenkapital

2.892’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.032’ DKK

Årets resultat

20231.018.848 DKK
20221.182.176 DKK
20211.292.278 DKK
20201.025.646 DKK
2019348.104 DKK
2018164.929 DKK
201791.387 DKK
2016-4.420 DKK

Likviditetsgrad

14.809 %

-74%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.910’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-38%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.579’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  162’
  -
  -
  162’
  1.032’
  -
  1.032’
  -13’
  1.019’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  331’
  331’
  -
  -
  -
  481’
  1.015’
  2.579’
  2.910’
  50’
  2.492’
  350’
  -
  2.892’
  -
  2.892’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  17’
  2.910’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HRØ Advokatanpartsselskab 11.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Klosterbakken 9 · DK-3550 Slangerup 11.12.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-11 11.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 11.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 11.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Roslev Østergaard 11.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Roslev Østergaard 11.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HRØ Advokatanpartsselskab

Klosterbakken 9
3550 Slangerup

CVR

37294381

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. december 2015

P-nummer

1020971688

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hroslev1@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i et advokatselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-