Stipe Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2015
 • CVR 37292915

Virksomheden Stipe Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 10. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -126.302 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-126’ DKK

-245%

Egenkapital

117’ DKK

-52%

Omsætning

-

Resultat før skat

-126’ DKK

-245%

Årets resultat

2022-126.302 DKK
202186.858 DKK
202065.741 DKK
20193.473 DKK
20187.740 DKK
20171.227 DKK
201627.846 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

117’ DKK

-52%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -126’
  -
  -126’
  -
  -126’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  117’
  -
  -
  117’
  117’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  117’
  50’
  67’
  -
  -
  117’
  -
  117’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  117’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Stipe Holding ApS 10.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Asmildvej 21 · DK-8800 Viborg 31.05.2021
Lindevej 5 · DK-8800 Viborg 10.12.2015 30.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-10 10.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening 10.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Peter Damgaard 10.12.2015
Stine Lausten 10.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Damgaard 10.12.2015
Stine Lausten 10.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Stipe Holding ApS

Asmildvej 21
8800 Viborg

CVR

37292915

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2015

P-nummer

1020969349

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-