M5 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. nov. 2015
 • CVR 37292184

Virksomheden M5 Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 27. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -632 DKK, mens den i 2021 var på -4.688 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 119.137 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

119’ DKK

+4%

Egenkapital

47’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

119’ DKK

+5%

Årets resultat

2022119.137 DKK
2021114.675 DKK
202040.003 DKK
2019-138 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

141 %

+6%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+86%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

29 %

+18%
God

Overskudsgrad

-

Balance

161’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+87%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

160’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  120’
  120’
  119’
  -
  119’
  0
  119’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  160’
  160’
  161’
  40’
  7’
  -
  -
  47’
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  89’
  -
  -
  -
  -
  25’
  113’
  161’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M5 Holding ApS 05.02.2020
M5 Holding IVS 27.11.2015 04.02.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Catherine Boothsvej 18D · DK-2650 Hvidovre 20.04.2021
Fagerstedvej 28 · DK-2650 Hvidovre 27.11.2015 19.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 27.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-05 05.02.2020
2015-11-27 27.11.2015 04.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.02.2020
1.000 DKK 27.11.2015 04.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
selskabet tegnes af en direktør alene 27.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Morten Fog Jensen 27.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Fog Jensen 27.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M5 Holding ApS

Catherine Boothsvej 18
2650 Hvidovre

CVR

37292184

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. november 2015

P-nummer

1020968202

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

fog.jensen@mail.dk

Telefon

40950400

Hjemmeside

-

Formål

Virksomheden er et holdingselskab.

Tegningsregel

selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-