Havnebistroen ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 2. dec. 2015
 • CVR 37289515

Virksomheden Havnebistroen ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Egå. De blev etableret i 2. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 2.305.415 DKK, mens den i 2020 var på 1.975.167 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 14.522 DKK.

Medarbejderstaben består af 13 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jeanett Lange Døssing.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

15’ DKK

-95%

Egenkapital

-201’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

64’ DKK

-80%

Årets resultat

202114.522 DKK
2020292.149 DKK
201960.030 DKK
2018-174.906 DKK
2017-454.164 DKK
2016-189.007 DKK

Likviditetsgrad

69 %

+12%
Svag

Afkastningsgrad

6 %

-83%
Svag

Soliditetsgrad

-13 %

+37%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.557’ DKK

+48%

Bruttofortjeneste

2.305’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.208’ DKK

+55%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  2.305’
  -2.820’
  -47’
  -
  88’
  -
  -24’
  -
  -24’
  64’
  -
  64’
  -49’
  15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  118’
  182’
  -
  299’
  -
  -
  50’
  50’
  349’
  171’
  3’
  -
  412’
  505’
  1.208’
  1.557’
  70’
  -271’
  -
  -
  -201’
  -
  -201’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’
  1.265’
  1.758’
  1.557’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Havnebistroen ApS 02.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Egå Havvej 45 · DK-8250 Egå 11.03.2020
Egå Havvej 45 · DK-8250 Egå 02.12.2015 10.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 02.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-01 01.12.2019
2015-12-02 02.12.2015 30.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
70.000 DKK 01.12.2019
50.000 DKK 02.12.2015 30.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.12.2015 14.03.2023

Direktører

Navn Fra Til
Ivan Lange 30.11.2022
Ivan Lange 30.11.2022 14.03.2023
Jeanett Lange Døssing 18.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ivan Lange 02.12.2015
Hans Høyer Hansen 02.12.2015 31.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Havnebistroen ApS

Egå Havvej 45
8250 Egå

CVR

37289515

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. december 2015

P-nummer

1020965009

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at virksomhed med restaurant og bistro samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

70.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

13

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-