Aamik Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. nov. 2015
 • CVR 37267082

Virksomheden Aamik Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København SV. De blev etableret i 25. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.526 DKK, mens den i 2021 var på -9.056 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.676.805 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.677’ DKK

-73%

Egenkapital

12.267’ DKK

+15%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

1.677’ DKK

-73%

Årets resultat

20221.676.805 DKK
20216.107.636 DKK
20201.993.861 DKK
2019438.957 DKK
20181.144.870 DKK
201759.830 DKK
20161.017.449 DKK

Likviditetsgrad

155 %

-63%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12.922’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-16%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.012’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  1.688’
  -
  -
  1.688’
  1.677’
  -
  1.677’
  -
  1.677’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11.910’
  11.910’
  -
  -
  -
  1.005’
  7’
  1.012’
  12.922’
  50’
  12.160’
  57’
  -
  12.267’
  -
  12.267’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  654’
  12.922’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Aamik Holding ApS 25.11.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Teglholmens Østkaj 18 · DK-2450 København SV 02.07.2020
Edvard Glæsels Vej 5A · DK-2000 Frederiksberg 16.03.2020 01.07.2020
Strandgade 79 · DK-1401 København K 21.12.2017 15.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 25.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-25 25.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.11.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 25.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Aase Kirstine Mikkelsen 25.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aase Kirstine Mikkelsen 25.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Aamik Holding ApS

Teglholmens Østkaj 18
2450 København SV

CVR

37267082

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. november 2015

P-nummer

1020940995

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

aase.mikkelsen2014@gmail.com

Telefon

20104750

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at investere og eje aktier, anparter/andele i andre selskaber og forvalte driftsoverskud.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-