Honningkrukken ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. nov. 2015
 • CVR 37258849

Virksomheden Honningkrukken ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sydals. De blev etableret i 23. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -55 DKK, mens den i 2022 var på -35 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 97.492 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

97’ DKK

+77%

Egenkapital

2.441’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

97’ DKK

+77%

Årets resultat

202397.492 DKK
202255.023 DKK
202153.775 DKK
202051.341 DKK
2019112.462 DKK
2018114.454 DKK
201782.023 DKK
2016-10.045 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

-57%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.441’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

-57%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  0
  -
  -
  0
  0
  -
  -
  -
  -
  97’
  -
  97’
  0
  97’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.441’
  2.441’
  -
  -
  0
  -
  0
  1’
  2.441’
  420’
  2.021’
  -
  -
  2.441’
  -
  2.441’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.441’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Honningkrukken ApS 23.11.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Rubæk 4 · DK-6470 Sydals 31.08.2022
Rubæk 4 · DK-6470 Sydals 13.10.2021 30.08.2022
Rubæk 4 · DK-6470 Sydals 29.09.2021 12.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-23 23.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
420.000 DKK 23.11.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. 23.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Mari Overgaard Ringereide 23.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mari Overgaard Ringereide 23.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Honningkrukken ApS

Rubæk 4
6470 Sydals

CVR

37258849

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. november 2015

P-nummer

1020930655

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, in-vestering og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

420.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-