Bremhøj Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. nov. 2015
 • CVR 37252972

Virksomheden Bremhøj Holding ApS befinder sig i branchen "Speditører" og har adresse i Lunderskov. De blev etableret i 24. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 303.362 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

303’ DKK

-57%

Egenkapital

1.339’ DKK

+29%

Omsætning

-

Resultat før skat

303’ DKK

-57%

Årets resultat

2022303.362 DKK
2021697.586 DKK
2020110.442 DKK
201921.985 DKK
20188.579 DKK
2017200.390 DKK
2016-3.583 DKK

Likviditetsgrad

12.618 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+22%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.343’ DKK

+23%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

473’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -7’
  24’
  -2’
  -
  23’
  303’
  -
  303’
  -
  303’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  870’
  870’
  -
  -
  -
  -
  405’
  473’
  1.343’
  40’
  586’
  -
  -
  1.339’
  -
  1.339’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  1.343’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bremhøj Holding ApS 10.09.2019
Bremhøj Holding IVS 24.11.2015 09.09.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Bremhøj 3 · DK-6640 Lunderskov 24.11.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
522920 Speditører 24.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-09-10 10.09.2019
2015-11-24 24.11.2015 09.09.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.09.2019
300 DKK 24.11.2015 09.09.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 24.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Steen Steensen Blicher 24.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Steensen Blicher 24.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bremhøj Holding ApS

Bremhøj 3
6640 Lunderskov

CVR

37252972

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. november 2015

P-nummer

1020924299

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

522920
Speditører

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

steen@bktransport.dk

Telefon

25605000

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er Holding for underliggende selskaber

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-