Khadeja Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. nov. 2015
 • CVR 37251348

Virksomheden Khadeja Invest ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 24. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 16.618 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

17’ DKK

-69%

Egenkapital

105’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

21’ DKK

-64%

Årets resultat

202216.618 DKK
202153.460 DKK
2020-31.335 DKK
201979.332 DKK
2018-28.236 DKK
2017-50.385 DKK
2016-39.328 DKK

Likviditetsgrad

111 %

+2%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

10 %

+31%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.096’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.096’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  130’
  -109’
  -
  21’
  21’
  -
  21’
  -5’
  17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  631’
  1.096’
  1.096’
  50’
  0
  -
  -
  105’
  -
  105’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  990’
  1.096’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Khadeja Invest ApS 24.11.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Helsingborggade 1 · DK-2100 København Ø 13.12.2023
Herlev Ringvej 2C · DK-2730 Herlev 15.08.2022 12.12.2023
Palægade 3 · DK-1261 København K 03.05.2016 14.08.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 24.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-12 12.09.2017
2015-11-24 24.11.2015 11.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.001 DKK 12.10.2017
50.000 DKK 24.11.2015 11.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.09.2017
Selskabet tegnes af en direktør alene 24.11.2015 30.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Nadia Farooq Chaudhri 12.09.2017
Nadia Farooq Chaudhri 24.11.2015 30.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nadia Farooq Chaudhri 24.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Khadeja Invest ApS

Helsingborggade 1
2100 København Ø

CVR

37251348

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. november 2015

P-nummer

1020921931

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive ejendomsselskab, herunder køb og salg af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.001 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-