Grimm Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. nov. 2015
 • CVR 37249025

Virksomheden Grimm Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vestbjerg. De blev etableret i 19. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 257.614 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

258’ DKK

+233%

Egenkapital

649’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

258’ DKK

+233%

Årets resultat

2023257.614 DKK
202277.414 DKK
2021733.665 DKK
2020414.552 DKK
2019185.165 DKK
2018-21.937 DKK
2017192.210 DKK
2016197.651 DKK

Likviditetsgrad

1.594 %

+67%
God

Afkastningsgrad

39 %

+184%
God

Soliditetsgrad

99 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

656’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

103’ DKK

-42%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  258’
  -
  -
  -
  -
  258’
  -
  258’
  -
  258’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  553’
  553’
  -
  -
  -
  -
  103’
  103’
  656’
  50’
  298’
  300’
  -
  649’
  -
  649’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  6’
  656’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Grimm Holding ApS 23.05.2017
Grimm Holding IVS 19.11.2015 22.05.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Tingvej 26 · DK-9380 Vestbjerg 13.02.2024
Tingvej 26 · DK-9380 Vestbjerg 20.12.2023 12.02.2024
Tingvej 26 · DK-9380 Vestbjerg 07.10.2022 19.12.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 12.05.2017
999999 Uoplyst 19.11.2015 11.05.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-23 23.05.2017
2015-11-19 19.11.2015 22.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.05.2017
1.000 DKK 19.11.2015 22.05.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. 19.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Morten Grimm 19.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Grimm 19.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Grimm Holding ApS

Tingvej 26
9380 Vestbjerg

CVR

37249025

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. november 2015

P-nummer

1020918965

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

grimm@edc.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hvad der efter direktionens skøn måtte stå i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-