Masterwood ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. nov. 2015
 • CVR 37236527

Virksomheden Masterwood ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Faxe Ladeplads. De blev etableret i 18. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 138.886 DKK, mens den i 2022 var på 134.372 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.405 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

+59%

Egenkapital

-358’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-13’ DKK

+59%

Årets resultat

2023-10.405 DKK
2022-25.106 DKK
2021-17.575 DKK
2020-5.289 DKK
2019-22.187 DKK
2018-30.646 DKK
2017-115.764 DKK
2016-180.713 DKK

Likviditetsgrad

5 %

-87%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

+22%
Svag

Soliditetsgrad

-20 %

-20%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.770’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

139’ DKK

+3%

Gældsforpligtelser

2.128’ DKK

-12%

Tilgodehavende

29’ DKK

-89%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  139’
  -
  -36’
  -
  103’
  -
  -
  -
  -
  -13’
  -
  -13’
  -3’
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.725’
  -
  -
  -
  16’
  1.741’
  -
  -
  12’
  -
  -
  29’
  1.770’
  50’
  -408’
  -
  -
  -358’
  -
  -358’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.560’
  -
  -
  132’
  -
  39’
  -
  567’
  1.770’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Masterwood ApS 18.11.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Strandhovedvej 5A · DK-4654 Faxe Ladeplads 18.11.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 18.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-18 18.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.11.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 18.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Morten Charlie Henrik Jerry Lundstrøm 18.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Charlie Henrik Jerry Lundstrøm 18.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Masterwood ApS

Strandhovedvej 5
4654 Faxe Ladeplads

CVR

37236527

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. november 2015

P-nummer

1020905391

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

26113312

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-