MR Anlæg & Service ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 15. nov. 2015
 • CVR 37232092

Virksomheden MR Anlæg & Service ApS befinder sig i branchen "Landskabspleje" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 15. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 25.973 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

26’ DKK

0%

Egenkapital

76’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

36’ DKK

0%

Likviditetsgrad

20 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

18 %

0%
God

Soliditetsgrad

36 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

212’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

73’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

27’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2016
  -
  73’
  -
  -35’
  -
  39’
  0
  -2’
  -
  -2’
  36’
  -
  36’
  -
  26’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2016
  -
  -
  -
  186’
  -
  186’
  -
  -
  -
  -
  186’
  -
  18’
  -
  2’
  7’
  27’
  212’
  50’
  26’
  -
  -
  76’
  -
  76’
  5’
  5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  131’
  212’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MR Anlæg & Service ApS 15.11.2015 25.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Ørnstrupvej 9 · DK-2770 Kastrup 15.11.2015 25.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
813000 Landskabspleje 15.11.2015 25.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-15 15.11.2015 25.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.11.2015 25.09.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 15.11.2015 19.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Tommy Westerdahl Møller 15.11.2015 25.09.2018
Martin Frantz Rasmussen 15.11.2015 25.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tommy Westerdahl Møller 15.11.2015 25.09.2018
Martin Frantz Rasmussen 15.11.2015 25.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MR Anlæg & Service ApS

Ørnstrupvej 9
2770 Kastrup

CVR

37232092

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. november 2015

P-nummer

1020899960

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

813000
Landskabspleje

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som anlægsgartnere samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-