DARRE Holding ApS

TVANGSOPLØST
 • APS
 • Etableret 12. nov. 2015
 • CVR 37229776

Virksomheden DARRE Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 12. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -34.493 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-34’ DKK

Egenkapital

16’ DKK

-69%

Omsætning

-

Resultat før skat

-34’ DKK

Årets resultat

2017-34.493 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

16’ DKK

-69%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -34’
  -
  -34’
  -
  -34’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  -
  16’
  16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  50’
  -34’
  -
  -
  16’
  -
  16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DARRE Holding ApS 12.11.2015 28.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Bakkeborgtoften 26 · DK-8600 Silkeborg 28.06.2018 28.01.2019
Varbergvej 21 · DK-8600 Silkeborg 12.11.2015 27.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.11.2015 28.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-12 12.11.2015 28.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.11.2015 28.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 12.11.2015 29.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Joakim Darre 12.11.2015 29.11.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Joakim Darre 12.11.2015 28.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DARRE Holding ApS

Bakkeborgtoften 26
8600 Silkeborg

CVR

37229776

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. november 2015

P-nummer

1020897496

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere holdingselskab for kapitalandele og overskud.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-