Dal Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. nov. 2015
 • CVR 37226262

Virksomheden Dal Invest ApS befinder sig i branchen "Fotografisk virksomhed" og har adresse i Kirke Såby. De blev etableret i 10. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.337 DKK, mens den i 2022 var på -14.195 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.245 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Lasse Dannulat.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

+48%

Egenkapital

-102’ DKK

-9%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-8’ DKK

+58%

Årets resultat

2023-8.245 DKK
2022-15.773 DKK
2021-10.970 DKK
20202.847 DKK
2019-9.565 DKK
20185.958 DKK
2017-55.771 DKK
2016-60.376 DKK

Likviditetsgrad

38 %

-4%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-13 %

+43%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-162 %

-6%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

63’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+41%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

63’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  0
  -
  0
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  7’
  63’
  63’
  50’
  -152’
  -
  -
  -102’
  -
  -102’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  165’
  63’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dal Invest ApS 16.01.2024
LD Drone ApS 10.11.2015 15.01.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Fynsvej 13 · DK-4060 Kirke Såby 05.03.2016
Hvidegårdsparken 7 · DK-2800 Kgs. Lyngby 10.11.2015 04.03.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
742000 Fotografisk virksomhed 10.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-01-16 16.01.2024
2021-02-08 08.02.2021 15.01.2024
2015-11-10 10.11.2015 07.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.11.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 10.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Dannulat 10.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Dannulat 10.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dal Invest ApS

Fynsvej 13
4060 Kirke Såby

CVR

37226262

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. november 2015

P-nummer

1020893806

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

742000
Fotografisk virksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

50347950

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er droneflyvning, entreprenørvirksomhed samt salg af tjenesteydelser forbundet hermed. Endvidere skal virksomheden beskæftige sig med køb og salg af varer og ydelser, herunder flyveinstruktøraktiviteter. Selskabet har yderligere til formål, at foretage investering af likvide midler, herunder køb/salg af aktier, CFD, valuta m.v.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-