Baked ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. nov. 2015
 • CVR 37223840

Virksomheden Baked ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Frederikshavn. De blev etableret i 12. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.493 DKK, mens den i 2022 var på -7.870 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 325.916 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

326’ DKK

+5%

Egenkapital

2.072’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

320’ DKK

+3%

Årets resultat

2023325.916 DKK
2022309.366 DKK
2021251.452 DKK
202066.153 DKK
2019235.657 DKK
2018394.430 DKK
2017376.100 DKK
2016255.322 DKK

Likviditetsgrad

67.389 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.074’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+68%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.681’ DKK

+43%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  322’
  322’
  320’
  -
  320’
  -6’
  326’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  393’
  -
  -
  393’
  393’
  -
  -
  -
  6’
  1.675’
  1.681’
  2.074’
  50’
  1.978’
  -
  -
  2.072’
  -
  2.072’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  2’
  2.074’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Baked ApS 12.11.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Peter Willemoes Vej 43 · DK-9900 Frederikshavn 12.11.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 12.11.2015 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-12 12.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.11.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Michael Røntved Dahl 12.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Røntved Dahl 12.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Baked ApS

Peter Willemoes Vej 43
9900 Frederikshavn

CVR

37223840

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. november 2015

P-nummer

1020890408

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje anparter i datterselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-