Lasse Stevnss Tassing Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. nov. 2015
 • CVR 37223824

Virksomheden Lasse Stevnss Tassing Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Albertslund. De blev etableret i 11. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

-23’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
2019-4.375 DKK
2018-3.750 DKK
2017-3.750 DKK
2016-94.253 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -73’
  -
  -
  -23’
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  23’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lasse Stevnss Tassing Holding ApS 15.06.2017
Lasse Stevns Tassing Holding ApS 11.11.2015 14.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Kastanievej 7 · DK-2620 Albertslund 15.06.2017
Birkelundsvej 14 · DK-2620 Albertslund 11.11.2015 14.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-15 15.06.2017
2015-11-11 11.11.2015 14.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 11.11.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Stevnss Tassing 11.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Stevnss Tassing 11.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lasse Stevnss Tassing Holding ApS

Kastanievej 7
2620 Albertslund

CVR

37223824

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. november 2015

P-nummer

1020890262

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt anden aktivitet beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-