MLK Lyngsø Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. nov. 2015
 • CVR 37220655

Virksomheden MLK Lyngsø Holding ApS befinder sig i branchen "Arkitektvirksomhed" og har adresse i Aalborg SØ. De blev etableret i 10. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -16.729 DKK, mens den i 2022 var på 49.809 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -25.990 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-26’ DKK

-181%

Egenkapital

58’ DKK

-31%

Omsætning

-

Resultat før skat

-31’ DKK

-173%

Årets resultat

2023-25.990 DKK
202232.183 DKK
20213.282 DKK
202016.932 DKK
2019-18.716 DKK
201823.315 DKK
201728.139 DKK

Likviditetsgrad

503 %

+80%
God

Afkastningsgrad

-41 %

-226%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

80 %

+25%
God

Overskudsgrad

-

Balance

73’ DKK

-45%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

-134%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

73’ DKK

-45%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -17’
  -13’
  -
  -
  -30’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -31’
  -
  -31’
  -5’
  -26’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  22’
  73’
  73’
  50’
  8’
  -
  -
  58’
  -
  58’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  7’
  14’
  73’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MLK Lyngsø Holding ApS 10.11.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Kong Minos Vej 124 · DK-9210 Aalborg SØ 18.02.2024
Indkilde Alle 2B · DK-9210 Aalborg SØ 29.06.2023 17.02.2024
Indkilde Alle 2B · DK-9210 Aalborg SØ 06.12.2022 28.06.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
711100 Arkitektvirksomhed 10.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-02-12 12.02.2024
2015-11-10 10.11.2015 11.02.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.11.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion. 10.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Michael Lyngsø Kristensen 10.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Lyngsø Kristensen 11.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MLK Lyngsø Holding ApS

Kong Minos Vej 124
9210 Aalborg SØ

CVR

37220655

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. november 2015

P-nummer

1020885897

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • MLK Consulting ApS

Branchekode

711100
Arkitektvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lyngsobyg@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er konsulentarbejde, rådgivning vedr. byggeprojekter m.v., ejendomsadministration, køb og salg af fast ejendom, udlånsvirksomhed, investering samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-