Anders Nedergaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. nov. 2015
 • CVR 37219738

Virksomheden Anders Nedergaard Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København N. De blev etableret i 11. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.500 DKK, mens den i 2022 var på -1.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.170 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+20%

Egenkapital

22’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

+20%

Årets resultat

2023-1.170 DKK
2022-1.462 DKK
2021-1.462 DKK
2020-6.834 DKK
2019-102.953 DKK
201894.189 DKK
20172.014 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

1.480 %

+16%
God

Afkastningsgrad

-6 %

+15%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

24’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

24’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  0
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  -
  24’
  24’
  40’
  -18’
  -
  -
  22’
  -
  22’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  2’
  24’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Anders Nedergaard Holding ApS 14.08.2021
Anders Nedergaard Holding IVS 11.11.2015 13.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Nannasgade 1 · DK-2200 København N 11.11.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-14 14.08.2021
2015-11-11 11.11.2015 13.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.08.2021
1 DKK 11.11.2015 13.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. 11.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Anders Fabricius Nedergaard 11.11.2015
Anders Fabricius Gisiger Nedergaard 11.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Fabricius Gisiger Nedergaard 11.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Anders Nedergaard Holding ApS

Nannasgade 1
2200 København N

CVR

37219738

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. november 2015

P-nummer

1020884734

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive start-up virksomhed samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller