Luxury State of Mind ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. nov. 2015
 • CVR 37219096

Virksomheden Luxury State of Mind ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer" og har adresse i Holte. De blev etableret i 11. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.428 DKK, mens den i 2021 var på 12.108 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -33.428 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-33’ DKK

-464%

Egenkapital

92’ DKK

-27%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

-132%

Årets resultat

2022-33.428 DKK
20219.191 DKK
2020-68.706 DKK
2019-75.578 DKK
2018271.986 DKK
201768.290 DKK
2016-149.559 DKK

Likviditetsgrad

321 %

+2%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-139%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

69 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

134’ DKK

-27%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-128%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

134’ DKK

-27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  0
  0
  -
  0
  -4’
  -
  -4’
  -
  -33’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  134’
  134’
  70’
  22’
  -
  -
  92’
  -
  92’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  34’
  -
  -
  -
  8’
  -
  42’
  134’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Luxury State of Mind ApS 11.11.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Høje Sandbjergvej 16 · DK-2840 Holte 04.09.2018
Jægersborg Alle 1 · DK-2920 Charlottenlund 22.11.2017 03.09.2018
Oslo Plads 14 · DK-2100 København Ø 11.11.2015 21.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
464800 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 11.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-11 11.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
70.000 DKK 11.11.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af selskabets direktion 11.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Rikkeina Hong Den Hertz 11.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Charlotte Riis Garnell 11.11.2015
Rikkeina Hong Den Hertz 11.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Luxury State of Mind ApS

Høje Sandbjergvej 16
2840 Holte

CVR

37219096

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. november 2015

P-nummer

1020883924

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464800
Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rh@rikkehertz.com

Telefon

21845751

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er rådgivning, køb og salg af smykker samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af selskabets direktion

Registeret kapital

70.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-