CDest Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. okt. 2015
 • CVR 37214825

Virksomheden CDest Aps befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 24. oktober 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.459 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+11%

Egenkapital

594’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

+11%

Årets resultat

2022-1.459 DKK
2021-1.637 DKK
2020-1.056 DKK
2019-1.075 DKK
2018-384 DKK
2017-18 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

594’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

244’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -2’
  -
  -2’
  0
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  350’
  350’
  -
  -
  -
  -
  244’
  244’
  594’
  100’
  -1’
  -
  496’
  594’
  -
  594’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  594’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CDest Aps 24.10.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Christoffers Alle 62 · DK-2800 Kgs. Lyngby 24.10.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.10.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-10-24 24.10.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 24.10.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 24.10.2015

Direktører

Navn Fra Til
Toni Habib Awwad 24.10.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Toni Habib Awwad 24.10.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CDest Aps

Christoffers Alle 62
2800 Kgs. Lyngby

CVR

37214825

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. oktober 2015

P-nummer

1020879382

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje aktier eller anparter i et andet selskab. Virksomheden er et holdingselskab som inden længe i samarbejde med en anden virksomhed vil starte en driftsvirksomhed (konsulent virksomhed).

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-