Sandahl ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. nov. 2015
 • CVR 37213136

Virksomheden Sandahl ApS befinder sig i branchen "Udgivelse af bøger" og har adresse i Virum. De blev etableret i 9. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.911 DKK, mens den i 2022 var på 208.647 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.830 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

-108%

Egenkapital

415’ DKK

-21%

Omsætning

271’ DKK

-23%

Resultat før skat

-12’ DKK

-106%

Årets resultat

2023-11.830 DKK
2022157.225 DKK
2021116.762 DKK
202078.646 DKK
2019165.446 DKK
2018109.786 DKK
2017-134.117 DKK
2016194.146 DKK

Likviditetsgrad

522 %

-41%
God

Afkastningsgrad

-2 %

-106%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

81 %

-9%
God

Overskudsgrad

-4 %

-107%
Svag

Balance

511’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-105%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

499’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  271’
  -11’
  -
  -
  256’
  -11’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -12’
  -
  -12’
  0
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  12’
  12’
  -
  24’
  -
  230’
  245’
  499’
  511’
  50’
  365’
  -
  -
  415’
  -
  415’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  96’
  511’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sandahl ApS 09.11.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Klavs Nebs Vej 6 · DK-2830 Virum 09.11.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
581100 Udgivelse af bøger 01.04.2017
999999 Uoplyst 09.11.2015 31.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-15 15.06.2021
2015-11-09 09.11.2015 14.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.11.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 09.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Iben Dissing Ehrhorn 09.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Iben Dissing Ehrhorn 10.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sandahl ApS

Klavs Nebs Vej 6
2830 Virum

CVR

37213136

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. november 2015

P-nummer

1020877177

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Institute for Childrens Wellbeing ApS

Branchekode

581100
Udgivelse af bøger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive forfattervirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-