Andreas Rasmussen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. okt. 2015
 • CVR 37208175

Virksomheden Andreas Rasmussen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 26. oktober 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 26.474 DKK, mens den i 2021 var på 7.992 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 45.457 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

45’ DKK

+94%

Egenkapital

160’ DKK

+40%

Omsætning

-

Resultat før skat

51’ DKK

+104%

Årets resultat

202245.457 DKK
202123.379 DKK
20201.970 DKK
2019-284.261 DKK
2018177.474 DKK
2017222.176 DKK
2016117.937 DKK

Likviditetsgrad

559 %

+73%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

93 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

172’ DKK

+43%

Bruttofortjeneste

26’ DKK

+231%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

66’ DKK

+253%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  26’
  -
  -
  -
  -
  25’
  0
  -
  25’
  51’
  -
  51’
  -6’
  45’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  106’
  106’
  -
  -
  -
  -
  66’
  66’
  172’
  50’
  110’
  -
  -
  160’
  -
  160’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  12’
  172’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Andreas Rasmussen Holding ApS 26.10.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Frem 8 · DK-2800 Kongens Lyngby 28.03.2019
Adilsvej 19 · DK-2000 Frederiksberg 26.10.2015 27.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.10.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-10-26 26.10.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.10.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.10.2015

Direktører

Navn Fra Til
Andreas Rasmussen 26.10.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Andreas Rasmussen 26.10.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Andreas Rasmussen Holding ApS

Frem 8
2800 Kongens Lyngby

CVR

37208175

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. oktober 2015

P-nummer

1020872949

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rasmussen2@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-