KNASTEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. nov. 2015
 • CVR 37205605

Virksomheden KNASTEN ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Roslev. De blev etableret i 5. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 454.564 DKK, mens den i 2022 var på 263.555 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 310.392 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

310’ DKK

+70%

Egenkapital

1.888’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

398’ DKK

+68%

Årets resultat

2023310.392 DKK
2022182.794 DKK
2021213.603 DKK
202060.427 DKK
2019145.637 DKK
2018210.498 DKK
2017298.366 DKK
2016-83.822 DKK

Likviditetsgrad

49 %

-91%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

15 %

+25%
God

Soliditetsgrad

68 %

-25%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.760’ DKK

+38%

Bruttofortjeneste

455’ DKK

+72%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

391’ DKK

-46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  455’
  -
  -31’
  -
  412’
  -
  -14’
  -
  -14’
  398’
  -
  398’
  -88’
  310’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  412’
  -
  2.369’
  -
  -
  -
  -
  2.369’
  -
  258’
  -
  -
  108’
  391’
  2.760’
  50’
  1.838’
  -
  -
  1.888’
  -
  1.888’
  72’
  72’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  -
  800’
  2.760’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KNASTEN ApS 05.11.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Sundsørevej 17 · DK-7870 Roslev 30.08.2021
Gravene 20 · DK-7860 Spøttrup 05.11.2015 29.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 05.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-05 05.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.11.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en  direktør. 05.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Pedersen 04.08.2021
Christen Jørgen Troelsen 05.11.2015 04.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KNASTEN ApS

Sundsørevej 17
7870 Roslev

CVR

37205605

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. november 2015

P-nummer

1020870377

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er ejendomsadministration, herunder erhvervsmæssig udlejning, og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en  direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-