Intergratio Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. okt. 2015
 • CVR 37196339

Virksomheden Intergratio Holding ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 30. oktober 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -21.320 DKK, mens den i 2021 var på -4.406 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -29.965 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-30’ DKK

-186%

Egenkapital

13’ DKK

-70%

Omsætning

-

Resultat før skat

-38’ DKK

-103%

Årets resultat

2022-29.965 DKK
202134.819 DKK
2020-58.922 DKK
2019-111.407 DKK
2018-8.657 DKK
201752.822 DKK
2016187.823 DKK

Likviditetsgrad

15 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-5 %

-379%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

3 %

-70%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

447’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-21’ DKK

-384%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

66’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -21’
  -
  -
  -
  -21’
  -
  -17’
  -
  -17’
  -38’
  -
  -38’
  -8’
  -30’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  381’
  381’
  -
  -
  -
  -
  3’
  66’
  447’
  50’
  -37’
  -
  -
  13’
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  434’
  447’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Intergratio Holding ApS 30.10.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Østbanegade 45 · DK-2100 København Ø 31.01.2023
Østbanegade 11 · DK-2100 København Ø 30.10.2015 30.01.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 02.09.2019
999999 Uoplyst 30.10.2015 01.09.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-10-30 30.10.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.10.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.10.2015

Direktører

Navn Fra Til
Mikael Erik Timm 30.10.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikael Erik Timm 30.10.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Intergratio Holding ApS

Østbanegade 45
2100 København Ø

CVR

37196339

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. oktober 2015

P-nummer

1020859063

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

42643515

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele samt at udføre virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-