ByLindgren ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 29. okt. 2015
 • CVR 37191272

Virksomheden ByLindgren ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af anden yderbeklædning" og har adresse i Sæby. De blev etableret i 29. oktober 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 163.869 DKK, mens den i 2020 var på 560.008 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -675.075 DKK.

Medarbejderstaben består af 5 personer, hvor direktionen bl.a. består af Simon Brøndum Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-675’ DKK

-177%

Egenkapital

-176’ DKK

+60%

Omsætning

-

Resultat før skat

-864’ DKK

-177%

Årets resultat

2021-675.075 DKK
2020-243.642 DKK
2019-376.842 DKK
2018204.011 DKK
2017-53.567 DKK
2016-18.873 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-11 %

-91%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-3 %

+84%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

6.569’ DKK

+150%

Bruttofortjeneste

164’ DKK

-71%

Gældsforpligtelser

6.746’ DKK

+120%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  164’
  -831’
  -39’
  -
  -706’
  40’
  -198’
  -
  -158’
  -864’
  -
  -864’
  -
  -675’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  38’
  38’
  -
  60’
  -
  60’
  -
  -
  -
  15’
  113’
  5.030’
  69’
  -
  938’
  46’
  -
  6.569’
  63’
  -239’
  -
  -
  -176’
  -
  -176’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  -
  4.600’
  -
  1.260’
  134’
  6.721’
  6.569’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ByLindgren ApS 29.10.2015 19.01.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Jupitervej 15 · DK-9300 Sæby 11.08.2021 19.01.2024
Emilievej 8 · DK-9300 Sæby 17.01.2018 10.08.2021
Kolt Østerparken 46 · DK-8361 Hasselager 29.10.2015 16.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
141300 Fremstilling af anden yderbeklædning 29.10.2015 19.01.2024

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-12-30 30.12.2021 19.01.2024
2015-10-29 29.10.2015 29.12.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
62.500 DKK 30.12.2021 19.01.2024
50.000 DKK 29.10.2015 29.12.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af begge direktører i forening 29.10.2015 22.05.2023

Direktører

Navn Fra Til
Simon Brøndum Jensen 30.03.2021
Simon Brøndum Jensen 30.03.2021 22.05.2023
Anne Lindgren Jensen 29.10.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anne Lindgren Jensen 29.10.2015 29.03.2021
Katrine Lindgren Johansen 29.10.2015 29.03.2021
Anne Lindgren Jensen 29.10.2015 19.01.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ByLindgren ApS

Jupitervej 15
9300 Sæby

CVR

37191272

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. oktober 2015

P-nummer

1020853979

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

141300
Fremstilling af anden yderbeklædning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at designe og producere termotøj til børn og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af begge direktører i forening

Registeret kapital

62.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

5

Reklamebeskyttelse

Ja