V40 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. okt. 2015
 • CVR 37190608

Virksomheden V40 ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Korsør. De blev etableret i 29. oktober 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -21.793 DKK, mens den i 2022 var på 856.585 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -40.885 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Kristian Rasmussen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-41’ DKK

-148%

Egenkapital

39’ DKK

-76%

Omsætning

-

Resultat før skat

-52’ DKK

-147%

Årets resultat

2023-40.885 DKK
202285.161 DKK
2021142.203 DKK
2020103.306 DKK
201945.883 DKK
201833.485 DKK
201766.863 DKK
20168.293 DKK

Likviditetsgrad

198 %

+2%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

51 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

77’ DKK

-77%

Bruttofortjeneste

-22’ DKK

-103%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

75’ DKK

-78%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -22’
  -33’
  -
  -
  -
  4’
  -1’
  -
  3’
  -52’
  -
  -52’
  -11’
  -41’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  2’
  -
  7’
  57’
  0
  -
  75’
  77’
  50’
  -11’
  -
  -
  39’
  -
  39’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  12’
  -
  38’
  77’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
V40 ApS 28.12.2017
V40 IVS 29.10.2015 27.12.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Rønne Alle 19 · DK-4220 Korsør 20.04.2020
Sct.Mikkelsgade 18A · DK-4200 Slagelse 15.10.2018 19.04.2020
Sønderødvej 36 · DK-4291 Ruds Vedby 29.10.2015 14.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 29.10.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-12-28 28.12.2017
2015-10-29 29.10.2015 27.12.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.12.2017
1 DKK 29.10.2015 27.12.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 29.10.2015

Direktører

Navn Fra Til
Kristian Rasmussen 29.10.2015
Kristian Rasmussen Aalborg 29.10.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kristian Rasmussen 29.10.2015
Kristian Rasmussen Aalborg 29.10.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

V40 ApS

Rønne Alle 19
4220 Korsør

CVR

37190608

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. oktober 2015

P-nummer

1020853324

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentbistand vedrørende informationsteknologi, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-