Klarsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. okt. 2015
 • CVR 37189766

Virksomheden Klarsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nykøbing Sj. De blev etableret i 29. oktober 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -14.701 DKK, mens den i 2021 var på -6.031 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.216.749 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.217’ DKK

+348%

Egenkapital

2.458’ DKK

+98%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.211’ DKK

+354%

Årets resultat

20221.216.749 DKK
2021271.447 DKK
2020-15.837 DKK
2019-25.572 DKK
2018-14.555 DKK
2017-1.963 DKK
2016-3.758 DKK

Likviditetsgrad

59 %

+43%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

-34%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

71 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.480’ DKK

+82%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

-144%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

600’ DKK

+118%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -15’
  -
  -18’
  -
  -18’
  1.211’
  -
  1.211’
  -6’
  1.217’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.880’
  -
  -
  2.880’
  2.880’
  -
  -
  387’
  84’
  128’
  600’
  3.480’
  50’
  -106’
  -
  -
  2.458’
  -
  2.458’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  390’
  -
  -
  -
  8’
  -
  1.021’
  3.480’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Klarsen Holding ApS 29.10.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Dr Schadsvej 31 · DK-4500 Nykøbing Sj 29.10.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.10.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-10-29 29.10.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.10.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 29.10.2015

Direktører

Navn Fra Til
Kasper Larsen 29.10.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kasper Larsen 29.10.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Klarsen Holding ApS

Dr Schadsvej 31
4500 Nykøbing Sj

CVR

37189766

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. oktober 2015

P-nummer

1020852654

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og efter ledelsens opfattelse dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-