Holdingselskabet Toja CPH ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. okt. 2015
 • CVR 37188557

Virksomheden Holdingselskabet Toja CPH ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 28. oktober 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -23.963 DKK, mens den i 2022 var på -23.658 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.951.390 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.951’ DKK

+107%

Egenkapital

3.380’ DKK

+83%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.946’ DKK

+109%

Årets resultat

20231.951.390 DKK
2022940.863 DKK
2021272.512 DKK
2020-356.673 DKK
2019708.570 DKK
2018348.238 DKK
2017260.702 DKK
201684.186 DKK

Likviditetsgrad

625 %

+102%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+35%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

+18%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.966’ DKK

+55%

Bruttofortjeneste

-24’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.662’ DKK

+66%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -24’
  20’
  -29’
  1.979’
  1.970’
  1.946’
  -
  1.946’
  -6’
  1.951’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  304’
  -
  -
  304’
  304’
  -
  -
  2.894’
  -
  710’
  3.662’
  3.966’
  50’
  3.104’
  122’
  -
  3.380’
  -
  3.380’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  586’
  3.966’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Holdingselskabet Toja CPH ApS 28.10.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Christianshavns Voldgade 9D · DK-1424 København K 19.05.2019
Christianshavns Voldgade 9D · DK-1424 København K 28.10.2015 18.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 28.10.2015 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-10-28 28.10.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.10.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion 28.10.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jan Kaae Svensson 28.10.2015
Villars Tor Sander Andersen 28.10.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Kaae Svensson 20.12.2017
Villars Tor Sander Andersen 20.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Holdingselskabet Toja CPH ApS

Christianshavns Voldgade 9
1424 København K

CVR

37188557

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. oktober 2015

P-nummer

1020850635

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej