Mark Dencker Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. okt. 2015
 • CVR 37183911

Virksomheden Mark Dencker Holding ApS befinder sig i branchen "Værdipapir- og varemægling" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 27. oktober 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 145.356 DKK, mens den i 2021 var på 619.078 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -41.305 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-41’ DKK

-111%

Egenkapital

560’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-41’ DKK

-108%

Årets resultat

2022-41.305 DKK
2021383.170 DKK
2020193.720 DKK
201960.800 DKK
2018-40.799 DKK
20179.692 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-97%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

-66%
Svag

Soliditetsgrad

16 %

+51%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3.413’ DKK

-39%

Bruttofortjeneste

145’ DKK

-77%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

33’ DKK

-98%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  145’
  -
  -20’
  -
  125’
  -
  -
  1’
  1’
  -41’
  -
  -41’
  0
  -41’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  92’
  92’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.287’
  3.379’
  -
  -
  21’
  -
  13’
  33’
  3.413’
  40’
  520’
  -
  -
  560’
  -
  560’
  3’
  3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  2.163’
  2.850’
  3.413’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mark Dencker Holding ApS 08.10.2021
Mark Dencker Holding IVS 27.10.2015 07.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Marienborg Alle 51 · DK-2860 Søborg 17.02.2023
Marienborg Alle 51 · DK-2860 Søborg 15.03.2022 16.02.2023
Vævergade 5 · DK-2200 København N 23.10.2018 14.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
661200 Værdipapir- og varemægling 27.10.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-08 08.10.2021
2015-10-27 27.10.2015 07.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.10.2021
1 DKK 27.10.2015 07.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 27.10.2015

Direktører

Navn Fra Til
Mark Dencker 26.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mark Dencker 27.10.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mark Dencker Holding ApS

Marienborg Alle 51
2860 Søborg

CVR

37183911

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. oktober 2015

P-nummer

1020844015

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

661200
Værdipapir- og varemægling

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

markdencker@gmail.com

Telefon

20888434

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at agere holding selskab og konsulentforretning for Mark Dencker og fremtidige generationer."

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-