Laugesen Holding 2015 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. okt. 2015
 • CVR 37182001

Virksomheden Laugesen Holding 2015 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Grindsted. De blev etableret i 23. oktober 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.750 DKK, mens den i 2022 var på -4.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 46.583 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

47’ DKK

+100%

Egenkapital

502’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

42’ DKK

+123%

Årets resultat

202346.583 DKK
202223.280 DKK
202195.292 DKK
202090.709 DKK
2019-58.240 DKK
2018127.124 DKK
2017136.305 DKK
2016113.936 DKK
2015-18.359 DKK

Likviditetsgrad

57 %

-55%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

53 %

+19%
God

Overskudsgrad

-

Balance

939’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

437’ DKK

-21%

Tilgodehavende

134’ DKK

-50%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  7’
  -24’
  64’
  47’
  42’
  -
  42’
  -4’
  47’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  805’
  -
  -
  805’
  805’
  -
  -
  134’
  -
  1’
  134’
  939’
  50’
  452’
  -
  -
  502’
  -
  502’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  -
  -
  -
  -4’
  4’
  16’
  237’
  939’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Laugesen Holding 2015 ApS 23.10.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Øparken 4 · DK-7200 Grindsted 23.10.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.10.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-28 28.09.2021
2015-10-23 23.10.2015 27.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.10.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 23.10.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jens Erik Buphadee-Laugesen 23.10.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Erik Buphadee-Laugesen 23.10.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Laugesen Holding 2015 ApS

Øparken 4
7200 Grindsted

CVR

37182001

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. oktober 2015

P-nummer

1020841563

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at virke som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-