Lifestyler ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. okt. 2015
 • CVR 37179507

Virksomheden Lifestyler ApS befinder sig i branchen "Webportaler" og har adresse i København NV. De blev etableret i 23. oktober 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -66 DKK, mens den i 2021 var på -2.778 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -66 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+98%

Egenkapital

18’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

+98%

Årets resultat

2022-66 DKK
2021-2.799 DKK
2020-4.602 DKK
20191.867 DKK
201826.660 DKK
2017-2.252 DKK
2016-50.814 DKK

Likviditetsgrad

130 %

0%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+98%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

23 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

79’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

+98%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

79’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  0
  -
  -
  0
  0
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  79’
  -
  79’
  79’
  50’
  0
  -
  -32’
  18’
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  61’
  79’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lifestyler ApS 23.10.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Lundedalsvej 47 · DK-2400 København NV 23.10.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
631200 Webportaler 23.10.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-10-23 23.10.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.10.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.10.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jack Rubini Jensen 23.10.2015
Marie Louise Rubin Andersen 23.10.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jack Rubini Jensen 03.11.2015
Marie Louise Rubin Andersen 03.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lifestyler ApS

Lundedalsvej 47
2400 København NV

CVR

37179507

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. oktober 2015

P-nummer

1020838767

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

631200
Webportaler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive en hjemmeside med mulighed for online dating, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller