Qurban Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. okt. 2015
 • CVR 37179388

Virksomheden Qurban Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 12. oktober 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på -759 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 931.891 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

932’ DKK

+12%

Egenkapital

6.830’ DKK

+16%

Omsætning

-

Resultat før skat

931’ DKK

+12%

Årets resultat

2022931.891 DKK
2021832.015 DKK
20201.353.528 DKK
2019889.507 DKK
2018775.563 DKK
20171.244.912 DKK
2016853.378 DKK

Likviditetsgrad

222 %

+593%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

+61%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.097’ DKK

-28%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

267’ DKK

Tilgodehavende

304’ DKK

-76%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  927’
  933’
  931’
  -
  931’
  0
  932’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  309’
  -
  -
  6.793’
  6.793’
  -
  -
  -
  -
  24’
  304’
  7.097’
  50’
  6.521’
  -
  -
  6.830’
  -
  6.830’
  -
  -
  -
  -
  130’
  -
  130’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  137’
  7.097’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Qurban Holding ApS 12.10.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Hellestedvej 21 · DK-2700 Brønshøj 12.10.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.10.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-10-12 12.10.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.10.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren alene. 12.10.2015

Direktører

Navn Fra Til
Kashaf Qurban Hussain 12.10.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kashaf Qurban Hussain 06.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Qurban Holding ApS

Hellestedvej 21
2700 Brønshøj

CVR

37179388

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. oktober 2015

P-nummer

1020838627

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • KQH Holding ApS
 • Kashaf Holding ApS
 • Zaki Holding ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kashaf@printstation.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje aktier eller anparter I andre selskaber.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-