Mads Tjærby Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. okt. 2015
 • CVR 37170054

Virksomheden Mads Tjærby Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Risskov. De blev etableret i 7. oktober 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 2.400 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 69.362 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

69’ DKK

-76%

Egenkapital

420’ DKK

-25%

Omsætning

-

Resultat før skat

69’ DKK

-76%

Årets resultat

202369.362 DKK
2022290.072 DKK
2021305.093 DKK
2020-4.000 DKK
2019121.195 DKK
201865.094 DKK
2017155.938 DKK
2016305.710 DKK
201517.678 DKK

Likviditetsgrad

1.030 %

+55%
God

Afkastningsgrad

1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

435’ DKK

-24%

Bruttofortjeneste

2’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

154’ DKK

+32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  2’
  -
  -
  -
  2’
  22’
  0
  -
  22’
  69’
  -
  69’
  -
  69’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  64’
  -
  -
  -
  216’
  280’
  -
  -
  -
  -
  -
  154’
  435’
  50’
  290’
  80’
  -
  420’
  -
  420’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  15’
  435’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mads Tjærby Holding ApS 07.10.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Grenåvej 130 · DK-8240 Risskov 26.04.2022
Grenåvej 130 · DK-8240 Risskov 13.09.2021 25.04.2022
Grenåvej 130 · DK-8240 Risskov 13.10.2020 12.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.10.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-10-07 07.10.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.10.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 07.10.2015

Direktører

Navn Fra Til
Mads Urban Tjærby 07.10.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Urban Tjærby 07.10.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mads Tjærby Holding ApS

Grenåvej 130
8240 Risskov

CVR

37170054

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. oktober 2015

P-nummer

1020827633

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-