RB1977 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. okt. 2015
 • CVR 37168483

Virksomheden RB1977 ApS befinder sig i branchen "Detailhandel via Internettet med digitale produkter" og har adresse i København V. De blev etableret i 20. oktober 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.116.541 DKK, mens den i 2021 var på -19.607 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -107.337 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Karina Rothoff Brix.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-107’ DKK

-47%

Egenkapital

-92’ DKK

-698%

Omsætning

-

Resultat før skat

-74’ DKK

-2%

Årets resultat

2022-107.337 DKK
2021-73.183 DKK
202052.510 DKK
20194.190 DKK
2018-66.361 DKK
2017-4.606 DKK
2016102.157 DKK

Likviditetsgrad

194 %

-47%
God

Afkastningsgrad

3 %

+283%
Svag

Soliditetsgrad

-11 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

854’ DKK

-48%

Bruttofortjeneste

1.117’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

946’ DKK

-42%

Tilgodehavende

115’ DKK

+65%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.117’
  -242’
  -845’
  -
  29’
  -
  -104’
  -
  -104’
  -74’
  -
  -74’
  -33’
  -107’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  716’
  716’
  23’
  -
  -
  23’
  -
  -
  -
  -
  739’
  -
  8’
  -
  46’
  55’
  115’
  854’
  50’
  -142’
  -
  -
  -92’
  -
  -92’
  -
  -
  -
  -
  887’
  -
  887’
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  59’
  854’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RB1977 ApS 20.10.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Puggaardsgade 14 · DK-1573 København V 11.05.2023
Sundkaj 17 · DK-2150 Nordhavn 22.09.2019 10.05.2023
Karlskronagade 1 · DK-2150 Nordhavn 10.03.2018 21.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
479120 Detailhandel via Internettet med digitale produkter 20.10.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-25 25.07.2021
2018-03-10 10.03.2018 24.07.2021
2015-10-20 20.10.2015 09.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.10.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktørerne i forening 20.10.2015

Direktører

Navn Fra Til
Kai Victor Rothoff Svendsen 11.05.2023
Karina Rothoff Brix 20.10.2015
Karina Rothoff Brix 20.10.2015 11.05.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karina Rothoff Brix 20.10.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RB1977 ApS

Puggaardsgade 14
1573 København V

CVR

37168483

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. oktober 2015

P-nummer

1020825630

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Pink Frog ApS
 • RB Consult ApS

Branchekode

479120
Detailhandel via Internettet med digitale produkter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@rbconsult.dk

Telefon

61772147

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er bistå udvikling af digitale ydelser

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktørerne i forening

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-